Świadectwo Bożego Miłosierdzia
logo
czy ufasz jezusowi
Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie.
Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie
w godzinę śmierci. Ja sam bronić jej będę jako swojej chwały
- powiedział Jezus św. Faustynie.
 
Spojrzenie moje z tego obrazu jest takie jako spojrzenie
z krzyża
(Dz. 326) – powiedział Chrystus skromnej siostrze
Faustynie, ukazując Swoje miłosierne oblicze. Zapewne znasz ten obraz, ale czy wiesz, co Jezus przez niego mówi do Ciebie?
siostra Faustyna
Siostra Faustyna przynosi Tobie i współczesnemu
światu orędzie Miłosierdzia Bożego
. Usłyszała je
od Jezusa zaledwie 80 lat temu. Wiele cierpiała za
grzeszników, ale otrzymała również wiele łask:
wielokrotnie rozmawiała z Jezusem,
w Dzienniczku zapisywała Jego przesłanie dla
świata
ukazywała się jej Maryja, aniołowie
i święci
rozmawiała z duszami czyśćcowymi
miała dar proroctwa – przewidziała
m.in. swoją kanonizację, śmierć bliskich
• doznała wizji piekła, nieba i czyśćca
• dzięki darowi bilokacji modliła się za
konających w wielu miejscach naraz.
świadectwa otrzymanych łask
W książce publikujemy świadectwa, przekazane nam przez osoby publiczne oraz przyjaciół Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi.
Chrystus podczas objawień gorąco zachęcał do odmawiania
Koronki z wielką ufnością: – Każdą duszę bronię w godzinie
śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę, albo
przy konającym inni odmówią – jednak odpustu tego samego
dostępują (Dz. 811). To cudowna modlitwa: – Chociażby był
grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko odmówi tę
koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia
Mojego
– obiecał Zbawiciel (Dz. 687).
orędzie na czasy ostateczne
Tę pokorną siostrę wybrał Bóg, aby przygotowała ludzkość na
czasy ostateczne. Maryja oświadczyła św. Faustynie: – Ja
dałam Zbawiciela światu, a ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne
przyjście Jego
, który przyjdzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale
jako Sędzia sprawiedliwy
. (Dz. 635). Ojciec Święty podczas kano-
nizacji w 2000 r. wołał: – Światło Bożego Miłosierdzia, które
Bóg zechciał niejako powierzyć Światu na nowo poprzez charyzmat siostry Faustyny, będzie rozjaśniało ludzkie
drogi w trzecim tysiącleciu
.
przesłanie dla swiata
Misja św. Faustyny dopiero się zaczęła:
– „Czuję dobrze, że nie kończy się posłannictwo moje ze śmiercią, ale się zacznie” – napisała siostra Faustyna w swym Dzienniczku. I tak się stało. Misja siostry Faustyny trwa i przynosi zadziwiające owoce – mówił bł. Jan Paweł II podczas beatyfikacji w 1993 r.
 

Michał Lorenz, Przemysław Babiarz, Brygida Grysiak, Jan Pospieszalski, Radosław Pazura, Marek Citko,
Jerzy Skoczylas, Twórca filmu "Faustyna", a także tysiące innych osób, już propagują orędzie Bożego Miłosierdzia.


Copyright by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi